Buscar

gruppaloma.com | canpaloma.com ha elaborat aquesta política de privacitat amb la finalitat de donar compliment a les obligacions disposades en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

El nostre objectiu és donar-te a conèixer els aspectes específics relatius al tractament les teves dades, entre els quals es troben: la finalitat dels tractaments, les dades de contacte perquè puguis exercir els drets que t’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat que adoptem per a protegir la teva privacitat.

Aquesta política de privacitat forma part integral de l’Avís Legal, per la qual cosa les disposicions allí contingudes s’apliquen directament i/o viceversa, complementant-se entre elles.

Identificació del Responsable.

gruppaloma.com | canpaloma.com
C. Clot 59-63
08018 Barcelona

Informació que tractem

gruppaloma.com | canpaloma.com pot recollir les següents dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, província, NIF o NIE, telèfon fix, mòbil, sexe, data de naixement. Totes les dades són proporcionats pel teu bé perquè ens el facilites verbalment en fer una comanda/compra a les nostres botigues, bé perquè et registres en la nostra web, app o newsletter a través dels formularis corresponents.

Finalitat i ús de les dades

Utilitzarem les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

Compres. Gestionar les teves compres, realitzar reserves d’aquells productes dels quals no tinguem disponibilitat en el moment de la compra, portar a bon terme la relació contractual, etc.

Botiga on line. Gestionar les comandes realitzades a través de la web, enviar-te informació sobre l’estat dels lliuraments i tramitar les devolucions dels productes.

Atenció al client. Atendre les sol·licituds d’informació, reclamacions i altres qüestions que ens puguis plantejar.

Obligació legal. Complir amb les obligacions legals derivades de la relació contractual, per exemple, realitzar la facturació dels serveis contractats.

Màrqueting. Tenir-te informat sobre les nostres promocions, novetats, esdeveniments i altres notícies que puguin ser del teu interès.

Gestionar els teus drets. Atendre els drets que t’assisteixen quant a la protecció de les teves dades de caràcter personal.

El no facilitar les dades personals per a les finalitats que t’hem indicat, suposa la impossibilitat de registrar-te a la nostra botiga en línia, realitzar comandes, prestar-te el servei sol·licitat, o rebre informació dels productes i serveis de gruppaloma.com | canpaloma.com

Base Legítima del Tractament i Termini de conservació

Tractarem les teves dades segons les següents bases de legitimació:

Execució d’un contracte
Les teves dades seran necessàries per a executar el contracte de compravenda, el no facilitar aquestes dades suposa la impossibilitat de prestar el servei sol·licitat (gestionar comandes, realitzar compres en línia, atendre les teves sol·licituds d’informació, etc.) En aquest cas, les dades es conservaran durant mentre duri la relació mercantil.

Obligacions legals
gruppaloma.com | canpaloma.com ha de complir amb una sèrie d’obligacions legals per al que és necessari el tractament de les teves dades, per exemple l’emissió de les factures de venda. Les dades es conservaran durant els terminis legalment exigits.

Consentiment
En el cas que t’enviem per email, sms o qualsevol altre mitjà electrònic material de màrqueting (promocions, novetats, etc.) comptarem amb el teu consentiment.
Les dades seran conservades mentre no ens sol·licitis la teva baixa.
T’informem que tindràs dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la teva retirada.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils

T’informem que gruppaloma.com | canpaloma.com no realitza tractaments de dades basades en decisions automatitzades incloent l’elaboració de perfils.

Comunicació de les teves dades

Podran accedir a les teves dades de caràcter personal entitats relacionades amb gruppaloma.com | canpaloma.com denominades encarregats del tractament, com l’assessoria comptable i fiscal, prestadors de serveis, empreses de manteniment, etc.

També podrem comunicar les teves dades a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions legals (per exemple a l’Agència Tributària).

Els prestadors de serveis que contractem estan situats en Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa no realitzem transferències internacions de dades.

Drets

Pots exercir els següents drets:

Dret d’accés Tens dret a obtenir confirmació sobre si gruppaloma.com està tractant o no dades que et concerneixen, així com a accedir a la següent informació: els fins del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o seran comunicats; de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini
Dret de rectificació Tens dret a rectificar les teves dades personals quan siguin inexactes. També tens drets a completar-los quan siguin incomplets. Si estàs registrat en la nostra web, pot resultar-te més senzill corregir-los directament mitjançant la modificació del teu perfil.
Dret de supressió/dret a l’oblit Tens dret al fet que les teves dades personals siguin suprimits quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, o quan retiris el teu consentiment i el tractament no es basi en un altre fonament jurídic.
Dret de limitació Tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas únicament
els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitat Tens dret a rebre les dades que et concerneixen en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals quan siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguit per gruppaloma.com, inclosa l’elaboració de perfils. En tal cas, gruppaloma.com | canpaloma.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o
l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a presentar una reclamació Tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
Back to Top